Valsts veselības apdrošināšanas sistēma

Skaidrojumi par jauno valsts veselības apdrošināšanas sistēmu:

• veselības aprūpes pakalpojumu PAMATA GROZS
• veselības aprūpes pakalpojumu PILNAIS GROZS
• valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas (lasīt vairāk)
• legālie darba ņēmēji jeb personas, kuras veic valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (lasīt vairāk)
• brīvprātīgo iemaksu veikšanas kārtība (lasīt vairāk)
• tests apdrošināšanas statusa noteikšanai (izpildīt testu).

Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietne: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/valsts-veselibas-apdrosinasana

Veselības ministrijas tīmekļa vietne: http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/valsts_veselibas_apdrosinasana/

 

Rīgas Veselības Centrs