Rīgas Sociālā dienesta vadītājs

ERVINS ALKSNIS

Dzimis - 1969.gada 15.februārī, Rīgā

 
 
 
 
 
 

Izglītība -

2004.–2006. Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Sabiedrības vadības maģistrantūra, sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā.
1999.–2003. Baltijas psiho organiskās analīzes centrs, psihoterapeita sertifikāts
1998.–2002. Sociālā darba un soc. pedagoģijas augstskolas ''ATTĪSTĪBA'', sociālā darbinieka/sociālā pedagoga kvalifikācija
1988.–1992. Sankt-Pēterburgas 1.medicīnas skola, zobu tehniķa kvalifikācija
1977.–1988. Kurta Bartela Rīgas 39.vidusskola

Darba pieredze

2009. - Rīgas Sociālā dienests, vadītājs
2008.-2009. Rīgas domes Labklājības departaments, Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām vadītājs
2003.-2008. Rīgas Kurzemes rajona Sociālais dienests, vadītāja vietnieks
2007.–2010. Latvijas Psihoterapeitu biedrība, psihoterapeits
2006. Latvijas Neatkarīgā televīzija, raidījuma „Palīdzības formula” vadītājs
2000.-2002. S/O “Ģimenes atbalsta koordinācijas centrs”, atbalsta grupu vadītājs
1998.-2000. Pusaudžu narkomānu komūnā ''Saulrīti'', audzinātājs

Apmācības, semināri, konferences -

17.06.2015 SIA "ķemers Business and Law Company", Darbinieka stipro pušu noteikšana, potenciāls un tā atklāšana,4 stundas
04.06.2015 Rīgas domes Labklājības departaments,Darbinieku motivēšana un atlase, Jauni risinājumi,12 stundas
13.11.2014 Sociālo darbinieku biedrība. Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola,Sociālā darba aktuālitātes 10 gadu šķērsgriezumā - izaicinājumi un iespējas,6 stundas
07.08.2014 - 08.08.2014 >Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Apmācības Sociālo dienestu vadītājiem,20 stundas
06.08.2015 - 07.08.2015 Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība,Iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana,16 stundas  
12.06.2014 - 01.07.2014 Latvijas Pašvaldību mācību centrs,profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma Bērnu tiesību aizsardzības jomā,40 stundas
16.05.2014 Procesu vadība un sistēmas ietekme uz procesu kritērijiem,6 stundas
2013. Spring Valley, vadītāju attīstības programma, 16 stundas
26.10.2012. Rīgas dome Labklājības departaments, Mervudas (ASV) universitātes veselības un sociālo pakalpojumu koledža, apmācības kurss administratoriem, programmu novērtēšanā, 8 stundas
22.05.2009. Rīgas dome Labklājības departaments, konference „Sociālais darbs pašvaldībā”, Rīga
11.-13.05.2009. Eurpean Network Social Authorities (ENSA), Ģenerāla asambleja, Helsinki
22.04.2009. Nacionālais seminārs Latvijā „MPHASIS - Savstarpējais progress bezpajumtniecībā, izmantojot informācijas sistēmu attīstīšanu un stiprināšanu”, Rīga
13.-15.10.2006. Labklājības ministrijas ESF nacionālās programmas projekts „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām”, Sigulda
06.06.2008. Rīgas domes Labklājības departaments, starptautiska konference ”Labas prakses piemēri sociālajā sistēmā ”, Rīga
09.06.2006. Rīgas domes Labklājības departaments, konference „Kvalitātes vadība sociālo pakalpojumu sistēmā”, 6 stundu seminārs, Rīga
2006. „Sociālā darba administrēšana”, Dominican Universitys, ASV, 48 stundu programma, Rīga

 

Administratīvās nodaļas vadītāja

GUNA EGLĪTE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 115.kabinets
tālrunis: 67012370
e-pasts: guna.eglite@riga.lv

 

 

 

Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītāja

DACE SLAPIŅA

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 112.kabinets
tālrunis: 67012159
e-pasts: dace.slapina@riga.lv

 

 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

IVETA ZILGALVE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 118.kabinets
tālrunis: 67181861
e-pasts: iveta.zilgalve@riga.lv

 

 

Sociālā darba nodaļas vadītāja

MARINA FIĻIPOVA

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 114.kabinets
tālrunis: 67037162
e-pasts: marina.filipova@riga.lv

 

 

 

Asistenta pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja

http://dome.riga.lv/departaments/ld/soc/APPAN/PublishingImages/SitePages/S%C4%81kums/20161202_125301_2.jpg

MĀRA HENELE

Baznīcas iela 19/23, 
1.stāvs, 104.kabinets
tālrunis: 67012979
e-pasts: mara.henele@riga.lv

 

 

Latgales rajona nodaļas vadītāja

LAIMDOTA GAILE

Avotu ielā 31 k-1,
201.kabinets
tālrunis: 67037670
e-pasts: laimdota.gaile@riga.lv

 

 

Ziemeļu rajona nodaļas vadītāja

RUTA ČAIKA

Vidrižu iela 1A,
309.kabinets
tālrunis: 67012106
e-pasts: ruta.caika@riga.lv

 

Pārdaugavas rajona nodaļas vadītāja

INĀRA RIHERTE          

E.Smilģa iela 46,
601.kabinets
tālrunis: 67012251
e-pasts: inara.riherte@riga.lv

 

 

Rīgas Veselības Centrs