Pretkorupcijas pasākumi

Par Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt:

RD Labklājības departamenta direktori Irēnu Kondrāti, tālrunis: 67105151, e-pasts: dl@riga.lv 

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru, tālrunis: 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kurai saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu noteiktas konkrētas funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā).

 

Rīgas Veselības Centrs