Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.
Atbilstoši nepieciešamībai personai (ģimenei) tiek sniegta cita sociālā palīdzība un/vai citi sociālie pakalpojumi.
Pakalpojuma saņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek sniegts līdz 6 mēnešiem gadā. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti pakalpojumu persona (ģimene) var saņemt ne ātrāk kā pēc 1 gada kopš saņemts pakalpojums.

 

Pakalpojuma sniedzējs Adrese  Vadītājs Kontakti
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītne „Burtnieks”
http://www.redcross.lv

Ziemeļu rajons

Burtnieku iela 37 (4.stāvs), Rīgā,
LV - 1084 

Kristīne Besedina

kristine.besedina@redcross.lv

Diennakts tālrunis: 67436672,

26589819

Biedrības"Latvijas Samariešu apvienība" īslaicīgās uzturēšanās mītne "Austra" 
http://www.samariesi.lv/

Latgales priekšpilsēta

Dzērvju iela 1 (4. stāvs), Rīga, LV - 1019

Edgars Grotāns

edgars.grotans@samariesi.lv

Diennakts tālrunis 65826394

29749913

 

Rīgas Veselības Centrs