Atbalsta grupas bazdarbniekiem

Atbalsta grupas bezdarbniekiem - rehabilitācijas programmas ilgstošajiem bezdarbniekiem pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Atbalsta grupas bezdarbniekiem - rehabilitācijas programmas ilgstošajiem bezdarbniekiem pakalpojuma (turpmāk - atbalsta grupas) uzdevums ir stiprināt klienta - Rīgas Sociālā dienesta klienta - ilgstošā bezdarbnieka psihosociālo funkcionēšanu, attīstot pietiekamu personības spēku adekvātai sociālajai funkcionēšanai, t.sk. reintegrācijai darba tirgū.
Atbalsta grupas tiek komplektētas un organizētas, ievērojot klientu - Rīgas Sociālā dienesta klientu ilgstošo bezdarbnieku vajadzības. Atbalsta grupas var būt atvērtas vai slēgtas, tās var būt organizētas nodrošinot līdz 10 un vairāk tikšanās reizēm, bet var būt arī vienreizējs atbalsta grupas apmeklējums. Atbalsta grupās klienti analizē sava bezdarba cēloņus un sekas, apgūst prasmes, kas nepieciešamas darba meklēšanā, mācās komunicēt, gatavojas intervijām ar darba devēju. Atbalsta grupu vadītāji strādā, lai motivētu klientus uzsākt darba attiecības vai risināt bezdarbu izraisošās sociālās problēmas.
Komplektējot atbalsta grupu, tiek vērtēts, vai dalībniekus vieno līdzīga situācija. Atbalsta grupas ir balstītas uz pašpalīdzības principu - darbojoties kopā, pārvarēt grūtības, iegūt zināšanas, sociālās prasmes un atbalstu.

 

Rīgas Veselības Centrs