Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas un Rīgas domes Labklājības departamenta organizētā konkursa „Gada balvas sociālajā nozarē” laureāti 

Leonīda Kurdjumova balva sociālajā nozarē

Ausma Bakāne -  RPBJC struktūrvienības „Imanta” vadītāja

Leonīda Kurdjumova balva veselības aprūpes nozarē

Genādijs Sevastjanovs -  Rīgas 1. slimnīcas valdes loceklis 

Rīgas domes priekšsēdētāja pateicības raksti sociālajā nozarē

Viktors Pņevskis -  Rīgas patversmes aprūpētājs 

Laimdota Gaile -  Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas vadītāja 

Rīgas domes priekšsēdētāja pateicības raksti veselības aprūpes nozarē

Rita Rindža – SIA Rīgas 1. Slimnīcas Hroniski slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļas vadītāja

Ilze Pozņaka – Rīgas patversmes ģimenes ārsta prakses ārste

Rīgas domes Labklājības departamenta nominācijas

Nominācija – JAUNĀ CERĪBA sociālajā jomā

Kristiāna Puniņa - Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas TC „Avoti” sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar bērniem

Nominācija – JAUNĀ CERĪBA veselības aprūpes jomā

Ilze Ansule – RP SIA „Rīgas Dzemdību nams” vecmāte

Nominācija – INOVATĪVĀKAIS DARBINIEKS sociālajā jomā

Ginta Ķīšeniece - Rīgas Sociālā dienesta sociālā palīdzības galvenais speciālists

Nominācija – INOVATĪVĀKAIS DARBINIEKS veselības aprūpes jomā

Maira Vīksna – RP SIA „Rīgas 2. Slimnīca” pacientu aprūpes vadītāja

Nominācija – SOCIĀLĀ GADĪJUMA EKSPERTS sociālajā jomā

Maija Vančenko - Rīgas Sociālā dienesta vecākais sociālais darbinieks

Nominācija – SOCIĀLĀ GADĪJUMA EKSPERTS veselības aprūpes jomā

Ingrīda Smelcere – RP SIA „Rīgas Dzemdību nams” sociālais darbinieks

Nominācija – SPECIĀLISTS-SKAITĻU LIETPRATĒJS sociālajā jomā

Irēna Pomeranceva - Rīgas Sociālā dienesta datu bāzes analītiķis

Nominācija – SPECIĀLISTS-SKAITĻU LIETPRATĒJS veselības aprūpes jomā

Rita Makuševa – „Rīgas veselības centrs” filiāle „Ķengarags” medicīnas statistiķis

Nominācija – KOMANDAS LĪDERIS sociālajā jomā

Una Lapskalna - Rīgas Sociālā dienesta vecākais sociālais darbinieks

Nominācija – KOMANDAS LĪDERIS veselības aprūpes jomā

Dzidra Trūpa - „Rīgas veselības centrs” filiāle „Ziepniekkalns” zobārsts

Nominācija – SASKARSMES EKSPERTS sociālajā jomā

Gunta Lināre - Rīgas Sociālā dienesta informators

Nominācija – SASKARSMES EKSPERTS veselības aprūpes jomā

Jānis Keselis – RP SIA „Rīgas 2. Slimnīca” Traumatoloģijas bloka vadītājs

Nominācija – ŽŪRIJAS ATZINĪBA

Nataļja Sinkeviča – Rīgas patversmes Dienas centra apkopēja

Evija Zālīte – SIA Rīgas 1. Slimnīca 9.internās nodaļas vadītāja

Oļegs Burovs - Īpašuma departamenta direktors

Ilga Tiknuse - Finanšu departamenta direktore

Rīgas domes Labklājības departamenta „Paldies” raksti

Pārsla Baļķe - Rīgas Sociālā dienesta dienas centra „Kamene” vecākais sociālais darbinieks

Ilvija Rimša – Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks

Vija Bathena - RP SIA „Rīgas Dzemdību nams” galvenā vecmāte

Marina Antropova – Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” aprūpētāja

Astrīda Spilveniece - RP SIA „Rīgas Dzemdību nams”

Viktorija Celma - Rīgas sociālās aprūpes centrs „Mežciems” medicīnas māsa

Zane Renebuša - Rīgas sociālās aprūpes centrs „Mežciems” finansists

Pasākuma prezentācija, kurā ir informācija gan par nominantiem, gan par apbalvotajiem (lasīt vairāk).

Rīgas domes foto no pasākuma: https://www.flickr.com/photos/103426396@N05/sets/72157649471881470/

Bildes no pasākuma „Gada balva sociālajā nozarē” http://failiem.lv/u/dcpslfz

 

......................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālajā dienestā līdz 2015. gada 31.martam var pieteikties pabalstam pārtikas iegādei

Lai atbalstītu galvaspilsētas sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus, 2014.gada 4.novembrī  Rīgas domes deputāti pieņēma  Rīgas domes  saistošos noteikumos Nr. 122 „Par palīdzību pārtikas iegādei”, kas ļauj saistošo noteikumu kārtībā  iedzīvotājiem saņemt vienreizēju materiālu atbalstu pārtikas iegādei.
Lai  saņemtu pabalstu pārtikas iegādei, iedzīvotāji līdz 2015. gada 31.martam var iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā. Pabalsts tiek piešķirts rīdziniekiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.
Tiesības saņemt pabalstu ir :
• bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;
• atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 257 euro katram ģimenes loceklim mēnesī;
• valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.
Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro.
Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu, aizpildot un parakstot iztikas līdzekļu deklarāciju, ja nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas.
Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas!
• Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā un persona to paraksta.
Pabalsts tiek izmaksāts pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot personai skaidrā naudā.
Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. 

.......................................................................................................................................................................

[nbsp]Izmaiņas 4z.autobusa maršrutā un tā kustībā

"Rīgas satiksme" informē, ka, lai uzlabotu iedzīvotāju iespējas nokļūt jaunatklātajā SIA "Rīgas veselības centra" poliklīnikā "Imanta" un Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā "Imanta", kas izvietots Imantas 8.līnijā 1A, veiktas izmaiņas 4z.autobusa maršrutā un tā kustības intensitātē darba dienās.4z.maršruta autobusi no Zolitūdes kursēs pa maršrutu līdz Zolitūdes ielai, tālāk pa Zolitūdes ielu, Kurzemes prospektu, Kleistu ielu, Anniņmuižas bulvāri, Jūrmalas gatvi un tālāk pa maršrutu. 4z.maršruta autobusi no pilsētas centra kursēs pa maršrutu līdz Jūrmalas gatvei, tālāk pa Jūrmalas gatvi, Anniņmuižas bulvāri, Kleistu ielu, Kurzemes prospektu, Zolitūdes ielu un tālāk pa maršrutu. Skatiet maršruta izmaiņu shēmu šeit: https://www.rigassatiksme.lv/files/11_izmainas_4z_autobuss_shema.pdf 

Jānorāda, ka līdz šim no Imantas centra nebija iespējams nokļūt līdz Imantas 8.līnijai 1A. Ņemot vērā izmaiņas 4z.autobusa maršrutā un kustības sarakstā, no 20.novembra tiks mainīts darba dienu kustības grafiks 4.autobusa maršrutam, saskaņojot to ar 4z.autobusa maršruta kursēšanas grafiku. 

Autobusu kustības grafiks: https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/no-20-novembra-tiks-veiktas-izmainas-4z-autobusa-marsruta-un-ta-kustiba/

.....................................................................................................................................................................

Darbu uzsācis Rīgas Sociālā dienesta jaunais teritoriālais centrs „Imanta” 

Š.g. 20. oktobrī klientu pieņemšanu uzsācis Rīgas Sociālā dienesta jaunais teritoriālais centrs „Imanta”, kas atrodas Imantas 8.līnijā 1A k – 2. Teritoriālajā centrā strādās 25 darbinieki: sociālās palīdzības jomā - 10 darbinieki, sociālo pakalpojumu jomā – 5 darbinieki, sociālā darba speciālisti – 8 un informators. Teritoriālā centra vadītāja Mārīte Strode. Līdz teritoriālajam centram „Imanta” var nokļūt ar 4. un 4Z autobusu līdz pieturai Pedagoģijas fakultāte. Teritoriālā centra darba laiks: pirmdienās no 9.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00; piektdienās – administratīvā diena. Vairāk informācijas par teritoriālā centra „Imanta” darbu varēs uzzināt zvanot informatoram pa tālruni: 67037892.

Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam  un tiesībām saņemt sociālos pabalstus, un/vai saņemtu sociālos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienesta rajona nodaļu teritoriālajos centros ar iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāaizpilda, ja sociālais pakalpojums tiek nodrošināts, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli. Lūgums ievērot un pie darbinieka ierasties ar nepieciešamajiem dokumentiem, lai noformētu palīdzību.

Ja tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pa 3 mēnešiem.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Lai saņemtu patversmes, naktspatversmes, dienas centra pilngadīgām personām un krīzes centra pakalpojumus, personai jāvēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Rīgas domes Labklājības departaments aicina iedzīvotājus vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā, iepriekš pie teritoriālo centru informatoriem noskaidrot un ievērot darbinieku pieņemšanas laikus. Sociālie darbinieki sniegs informāciju par iespējām saņemt pašvaldības atbalstu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, izvērtējot katru gadījumu individuāli, un tikai pēc tam pieņems lēmumu par pabalsta vai pakalpojuma piešķiršanu. Atgādinām, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka arī pašiem iedzīvotājiem ir jālīdzdarbojas savas problēmas risināšanā, tāpēc rezultāts būs atkarīgs no veiksmīgas sadarbības.

Atgādinām, ka konkrētāku un plašāku informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; P,0,T,C - 9.00 - 17.00; ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, kā arī ar informāciju var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv. Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru adreses, informatoru tālruņus, dienas centru nodarbību plānus, sociālā darbinieka apsekojuma noteikumus un par atkarību profilakses speciālistu darbu var uzzināt mājas lapas sadaļā: www.ld.riga.lv /Rīgas Sociālais dienests.

....................................................................................................................................................................

 

http://www.veseligsridzinieks.lv/ - informatīva Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapa, kurā vieglā un saprotamā valodā pieejama aktuālā un speciālistu sniegtā informācija par sabiedrības veselības jautājumiem – Rīgas pašvaldības kompetenci, veselības veicināšanu un atkarības profilaksi, ģimenes psihosociālās labklājības veicināšanu un ģimenes aktivitāšu realizēšanai esošo infrastruktūru. Šajā mājas lapā esošā informācija var būt noderīga gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem.

............................................................................................................................................................................ 

UZMANĪBU! Frančeska VET maznodrošinajām ģimenēm piedāvā veikt sava mājdzīvnieka sterilizāciju vai kastrāciju bez maksas! Vairāk informācijas klīnikā Rīgā, Blaumaņa ielā 29 vai zvanot pa tālruni +371 26 471 765!

.........................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments iepazīstina ar videomateriāliem par sociālo darbu Rīgā

RD Labklājības departaments, lai informētu rīdziniekus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā ir sagatavojis 3 video klipus. Tie tika izveidoti sadarbībā ar SIA “DK Media”, kuri projektu izvērtēšanas rezultātā saņēma finansējumu no RD Labklājības departamenta budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”.
Video klipā „Uzzini par Rīgas Sociālo dienestu vairāk!” informējam par apmeklētāju un dokumentu pieņemšanas kārtību Rīgas Sociālā dienesta deviņos teritoriālajos centros. Gada laikā Rīgas Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības vēršas aptuveni 70 000 rīdzinieki.
Video klipā „Rīgas Sociālā dienesta dienas centri aicina!” skaidrots par iespējām dienas centros saturīgi pavadīt brīvo laiku dažādos interešu pulciņos, līdzdarboties kultūras un veselību veicinošos pasākumos, satikties ar domubiedriem, gūt atbalstu un savstarpēju palīdzību, kā arī saņemt informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem. Dienas centri ir pieejami visos Rīgas rajonos, un piedāvātās aktivitātes ir pieejamas bez maksas, tāpat bez maksas ir pieejami vingrošanas rīki, un nūjošanas nūjas. 2013. gadā septiņus Rīgas Sociālā dienesta dienas centrus apmeklēja 2735 rīdzinieki. Iespēja piedalīties dienas centru aktivitātēs ir jebkurai pilngadīgai personai, bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji (t.sk. personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, personas ar invaliditāti (vides pieejamība nodrošināta!), personas, kuras nav nodarbinātas, kā arī citas pilngadīgas personas). Dienas centri darbojas pēc brīvā apmeklējuma principa, un to apmeklēšanai cilvēkiem nav nepieciešams Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums.
Video klipā „Rīgas domes Labklājības departaments aicina kļūt par audžuģimeni”, informē par dokumentu iesniegšanas kārtību Rīgas bāriņtiesā, kā arī ir saruna ar audžuvecākiem un audžubērniem. Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Ar videomateriāliem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta  Youtube kanālā: https://www.youtube.com/user/LDRiga
RD Labklājības departaments aicina rīdziniekus interesēties par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību galvaspilsētā, noskatoties sagatavotos videomateriālus, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai ieskatoties mājas lapā www.ld.riga.lv.

....................................................................................................................................................................

INFORMĀCIJA TRAĢĒDIJĀ CIETUŠAJIEM, VIŅU ĢIMENES LOCEKĻIEM UN GLĀBĒJIEM!

Vienreizējs pabalsts līdz 1000 latu (1422.87 euro) tiks piešķirts apbedīšanas izdevumu segšanai (izņemot bēru mielasta izdevumus) personai, kura uzņēmusies bojā gājušā apbedīšanu.
Vienreizējs pabalsts 10 000 latu (14 228,72 euro) apmērā tiks piešķirts vienādās daļās bojā gājušās personas laulātajam un lejupējiem radiniekiem (bērniem, ja bērnu nav mazbērniem). Bet, ja lejupējo radinieku nav,  tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem (vecākiem, vecvecākiem).
Vienreizējs pabalsts 5 000 latu (7114,36 euro) apmērā tiks piešķirts cietušajai personai, kurai traģēdijas rezultātā radušies medicīniskajā dokumentācijā fiksēti smagi veselības traucējumi, un kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikts darbspējas zaudējums no astoņdesmit līdz simts procentu apmērā (piešķirta I invaliditātes grupa) vai noteikts darbspējas zaudējums no sešdesmit līdz septiņdesmit deviņiem procentiem (piešķirta II invaliditātes grupa).
Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Rīga, Baznīcas iela19/23) sešu mēnešu laikā pēc bojā gājušās personas apbedīšanas un iesniedz: iesniegumu par apbedīšanas izdevumu segšanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma apbedīšanas izdevumu summa, bojā gājušās personas vārdu, uzvārdu un miršanas datumu; bojā gājušā miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; apbedīšanas izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (čekus, kvītis,  rēķinus).
Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 10 000 latu apmērā persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Rīga, Baznīcas iela19/23) viena gada laikā pēc bojā gājušās personas nāves, un iesniedz iesniegumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē, bojā gājušās personas vārdu, uzvārdu un miršanas datumu; kā arī bojā gājušā miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.
Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 5000 latu apmērā, pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena gada laikā pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma izdošanas Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu, kurā norāda pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu.
Ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālu nav nepieciešams.
Pabalsti tiks izmaksāti viena mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Rīgas Sociālais dienests lūdz pirms persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā apzināt visus radiniekus, kas varētu pretendēt uz pabalstu. Lūgums personām, kuras pretendē uz pabalstu norādīt bankas kontu uz kuru pārskaitīt pabalstu.
Lūdzam izturēties ar sapratni gadījumos, kad sociālais darbinieks atkārtoti lūgs precizēt informāciju.
Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas.

Rīgas domes lēmums Nr. 457 26.11.2013.Par pabalstiem 21.11.2013. traģēdijā – ēkas Priedaines ielā 20, Rīgā, sabrukšanas rezultātā cietušajām personām un bojāgājušo personu tuviniekiem (lasīt vairāk)

Rīgas Sociālais dienests (Rīgā, Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā)strādā no plkst. 8.30-17.00, informācija pa tālruni 67105048. Šobrīd Rīgas Sociālajā dienestā no tuviniekiem pieņem iesniegumu 21. novembra traģēdijā bojā gājušo bēru izdevumu apmaksai, līdzi ņemot tuvinieka miršanas apliecību, personu apliecinošus dokumentus un bankas kontu.
Par apbedīšanas pabalstiem- informācija pa tālr. 67105048, 80005055
Par apbedīšanas izdevumiem:
Apbedīšanas izdevumus (ne sēru mielastu) segs Rīgas Sociālais dienests. Lai apmaksātu izdevumus nepieciešami sekojoši dokumenti:
1) rēķins no Apbedīšanas kompānijām/ veikaliem,
2) klienta piestādītajiem rēķiniem.
Uzmanību! Rēķinā kā maksātājam jābūt norādītam Rīgas Sociālajam dienestam.
KATRAM KLIENTAM, KURŠ FORMĒ APBEDĪŠANAS PABALSTU UN APBEDĪŠANAS IZDEVUMU SEGŠANU ir jāuzrāda RSD rekvizīti, kuriem obligāti jābūt norādītiem rēķina maksātāja sadaļā.
REKVIZĪTI:
Rīgas Sociālais dienests
Reģ.Nr.90009202794
Baznīcas 19/23, Rīga, LV 1010
AS Nordea Bank Finland PLC
NDELA2X
LV19NDEA0021500218020

Krīzes situāciju tālruņi:
1.Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes” 67222922 vai 27722292. Adrese: Rīga, Kungu ielā 34. 
3.Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 116111
4.Rīgas domes priekšsēdētāja biroja diennakts tālrunis 67026101
Rīgas krīzes centru adreses, kur var vērsties pēc palīdzības un atbalsta:
1.RPBJC krīzes centrs „Marsa gatve”, adrese: Marsa gatve 16, tālrunis. Bērnu nodaļas diennakts tālruņi:67181243 28855596, Ģimeņu nodaļas diennakts tālruņi: 67181242 26412673
2.Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība" Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs"", adrese: Rīga, Cieceres ielā 1 (pie Māras dīķa). Diennakts tālruņi: 67609263; 27808244
3.Nodibinājums Sociālās palīdzības aģentūra Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis" , adrese Ezera iela 21, diennakts tālrunis: 67012515

Rīgas domes Finanšu departamenta konts Zolitūdes traģēdijā cietušajiem

Saņēmējs: Rīgas domes Finanšu departaments
Reģ. Nr. :   90000064250
Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, Latvija, LV-1050
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
SWIFT kods: NDEALV2X
Ziedojumu kontu numuri:
•LV39NDEA0080100001123(LVL)
•LV58NDEA0030100001123 (EUR) 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija atvērusi ziedojuma tālruni Zolitūdes traģēdijā cietušo atbalstam - 90006386 (vienreizējs ziedojums 1 lats)

........................................................................................................................................................................

Atklāts pirmais pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam"

Rīga, Tallinas ielā 81, Rīgā darbojas pirmais pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam". Šajā izdales punktā  tiek aizsākta jauna iniciatīva, izveidojot vienotu telpu, kurā tikties palīdzības lūdzējam un ziedotājam.
Šajā izdales punktā ģimenēm ar bērniem ar zemiem ienākumiem, trūcīgajām vai maznodrošinātajām personām iespējams saņemt atbalstu ar pārtiku, apģērbu un citām ikdienā nepieciešamajām lietām. Iespēju robežās palīdzība tiks sniegta arī pensionāriem un invalīdiem, un pēkšņā nelaimē nonākušajiem. Izziņas par statusu nav nepieciešamas!
Ziedojumu izdales punkta darba laiki ir pirmdiena- piektdiena 9:00-17:00, ziedojumu izdale no plkst. 14:00-17:00. Sīkāka informācija pieejama pa tel. 22033700, 25409838, e-pastu partika@samariesi.lv, kā arī mājas lapā: http://www.paedusailatvijai.lv
Šajā izdales punktā netiek dalītas Eiropas Komisijas pārtikas pakas!

....................................................................................................................................................................

Rīgas klientu apkalpošanas centrā var saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas

Rīgas klientu centrā, Brīvības ielā 49/53 ir iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra juriskonsulti konsultācijas sniedz pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.15 un piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.30 (ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00 līdz 12.45).
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 tas notiek: pirmdienās no plkst. 8.30 - 17.00, otrdienās, trešdienās no plkst. 8.15 -17.00, ceturtdienās no plkst. 8.15 - 18.00 un piektdienās no plkst. 8.15 - 16.00.
..........................................................................................................................................................................

Nodrošina e-konsultācijas vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem

Ņemot vērā, ka vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem bērniem ir ierobežotas saziņas iespējas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Uzticības tālrunis 116111 nodrošina iespēju saņemt psiholoģisku atbalstu ar e-konsultācijas starpniecību.
To var darīt, rakstot vēstuli uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv vai arī uzdodot jautājumu, izmantojot saiti VBTAI mājas lapā http://www.bti.gov.lv/lat/lietotaju_ertibam/uzdod_jautajumu.
Par šo iespēju VBTAI ir informējusi Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolu, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu - attīstības centru, Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizāciju u.tt., taču šo bērnu un pusaudžu interesēs ir pēc iespējas plašāka šīs informācijas pieejamība. Tādēļ lūdzam iespēju robežās šo informāciju darīt zināmu ikvienam, kam tā būtu noderīga - gan bērniem, gan speciālistiem.
Pielikumā atrodams informatīvs plakāts, kas paredzēts izvietošanai bērniem pieejamās vietās (klases, ziņojumu dēļi, dienas centrs, sociālais dienests, u.c.).
Vairāk informācijas iespējams iegūt VBTAI mājas lapas sadaļā Uzticības tālrunis - E-konsultācijas bērniem un pusaudžiem. Plakāts e-konsultēšana bērniem un pusaudžiem

......................................................................................................................................................................