RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS

Rīga, Baznīcas iela 19/23, LV - 1010, Reģ. Nr. 90009202794,
tālrunis 67105048, fakss 67105053, e-pasts:mailto:soc@riga.lv

Darba laiks:
Pirmdienās no 8:30 līdz 18:00;
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00;
Piektdienās no 8:30 līdz 16:00

RSD NOLIKUMS

SOCIĀLĀ DARBA NODAĻA

RSD struktūrshēma

LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTA BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS 80005055

RSD INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS 67105048

AmatsPersonaTālrunisKab.Pieņemšanas laiksAdrese
DIENESTA VADĪTĀJS Ervins Alksnis
103. Pirmdiena
14:00-18:00
(pēc iepr. pieraksta pa tālruni 67105185)
Baznīcas iela 19/23
Informators Ona Kosareva 67105048 foajē    

SOCIĀLĀ DARBA NODAĻA

Nodaļas vadītājs - dienesta vadītāja vietnieks Inta Slaidiņa 67037162 114.   Baznīcas iela 19/23
Nodaļas vadītāja vietnieks Marina Fiļipova 67105215 120.   Baznīcas iela 19/23

Vecākais sociālais darbinieks (DC un DAC pakalpojumu pārraudzības jomā)

Inese Rama 67105055 120.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks Leonīds Sisojevs 67105050 113.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks (soc pakalpoj. institūcijās administrēšanas jomā) Kaija Dārziņa 67181276 113.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks Līga Taurene 67105047 120.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks (Sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem pārraudzības jomā) Inga Ivanova 67105139 120.   Baznīcas iela 19/23

Vecākais sociālais darbinieks (soc. pakalpoj. institūcijās; transporta pakalpojumi administrēšanas jomā)

Larisa Vecvagare 67105880 113.   Baznīcas ielā 19/23
Vecākais sociālais darbinieks (soc. pakalpojumu dzīvesvietā pārraudzības jomā) Gunta Zvaigzne 67181148 113.   Baznīcas ielā 19/23
Sociālais darbinieks Inguna Ziemane 67012987 1.
pēc iepr. pier.
Baznīcas iela 19/23
Sociālais darbinieks Maija Vančenko 67012981 1.
pēc iepr. pier.
Baznīcas iela 19/23
Sociālais darbinieks Edīte Krevica 67012998 3.
pēc iepr. pier.
Baznīcas iela 19/23
Galvenais speciālsits Baiba Svilāne 67181063 112.
Pirmdiena 9:00-12:00;
13:00-18:00 Otrdiena
9:00-12:00;
13:00-16:00
Trešdiena
9:00-12:00 Ceturtdiena
9:00-12:00;
13:00-16:00
Vidrižu iela 3
Galvenais speciālists Ieva Brikmane Buklovska 67181064 Vidrižu iela 3

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītāja Iveta Zilgalve 67181861 118.   Baznīcas iela 19/23
Nodaļas vadītāja vietnieks Velga Brūvere 67181855 119.   Baznīcas iela 19/23
Sociālās palīdzības galvenais speciālists (Darbinieku apmācības un darbspējīgo klientu atskaites sagatavošanas jomā) Ginta Ķīšeniece 67181922
   

Dzirciema iela 24

Sociālās palīdzības galvenais speciālists (administratīvo aktu sagatavošanas un Teritoriālo centru darba pārraudzības joma) Sintija Spila 67181886 119.   Baznīcas iela 19/23
Sociālās palīdzības galvenais speciālists (administratīvo aktu sagatavošanas un Teritoriālo centru darba pārraudzības joma) Rita Gulbe 67012352 119.   Baznīcas iela 19/23
Sociālais darbinieks (jaundzimušo aprūpei un aizbildņiem Iveta Latve 67105045 110.
Pirmdiena 10:00-12:30
13:00-18:00 Otrdiena
9:30-13:00 Ceturdiena
9:00-12:30;
13:00-16:00 Piektdiena
9:00-12:30;
13:00-15:00
Baznīcas iela 19/23

Sociālais darbinieks (sociālais darbs ar aizgādņiem un audžuģimenēm)

Anita Bogatjko 67105044 110. Baznīcas iela 19/23
Sociālās palīdzības galvenais speciālists ( Teritoriālo centru informatoru darbības sociālās palīdzības joma, Sociālās komisijas, sanāksmju norises lietvedības un datu uzskaites pārraudzības joma) Inga Rudze 67181146 119.   Baznīcas iela 19/23
Sociālās palīdzības galvenais speciālists (administratīvo aktu sagatavošanas un Teritoriālo centru darba pārraudzības joma)
Linda Vasiļjeva 67181856 119.   Baznīcas iela 19/23
Datu bāzes analītiķis Irēna Pomeranceva 67012259 205.   E. Smiļģa iela 46
Datu bāzes analītiķis Andis Suhanovskis 67105697 316.   Baldones iela 2
Datu bāzes analītiķis Arvīds Grīnfelds 67182366 207.   Avotu iela 31 k 2
Datu bāzes analītiķis Juris Jostsons 67026682 301.   Hanzas iela 7
Datu bāzes analītiķis Gunta Garosa 67037948 304.   Vidrižu iela 3

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Administratīvās nodaļas vadītāja- dienesta vadītāja vietniece
Aelita Švītiņa 67012370 115.   Baznīcas iela 19/23

Juriskonsults
(saistību tiesību jomā un klientu pieņemšanas jomā)

Velta Švēde 67105206 117. Pirmdiena
14:00-18:00
Ceturtdiena
9:00-14:00 (pēc iepr. pieraksta)
Baznīcas iela 19/23

Juriskonsults
(administratīvā procesa un darbinieku konsultēšanas jomā)

Kaspars Bahmanis
67037426 116.   Baznīcas iela 19/23

Juriskonsults 
(ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas nodrošināšanas jomā)

Oksana Dauvarte
67037097 116.   Baznīcas ielā 19/23

Lietvedības sektors

Lietvedības sektora vadītājs - dienesta vadītāja palīgs
Inta Štolca
67105080 102.   Baznīcas iela 19/23
Lietvedis -arhivārs Santa Buša 67105555 102.   Baznīcas iela 19/23
Lietvedis -arhivārs Biruta Tavkina
67012384

  Baldones iela 2
Lietvedis -arhivārs Lilija Sita
67848827 601   E. Smiļģa iela 46
Lietvedis -arhivārs Dace Rozenbauma 67012201 301.   Vidrižu iela 3
Sekretārs-lietvedis Zinaīda Lemeševska 67012254 601.   E.Smiļģa iela 46
Sekretārs-lietvedis Daiga Ondzule 67037671 25.   Avotu iela 31
Sekretārs-lietvedis Vinārija Dzelme 67012105 301.   Vidrižu iela 3

Personāla un kvalitātes vadības sektors

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece - Personāla un kvalitātes vadības sektora vadītājs Ieva Ranka 67105128 101.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais personāla inspektors Una Vingre 67037958 101.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais personāla inspektors Inga Bērziņa 67105695 101.   Baznīcas iela 19/23
Kvalitātes vadības sistēmas speciālists Jānis Sviklāns 67105531 5.
Baznīcas iela 19/23
Darba aizsardzības un drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis Ilona Vaivode 67105500 111.
Baznīcas iela 19/23
Referente Anna Sakne 67037072 5.
Baznīcas iela 19/23

Saimniecības sektors

Saimniecības sektora vadītājs Inta Spale 67105696 105.
Baznīcas iela 19/23
Saimniecības vadītājs Silvija Neinberga 67037320 105.
Baznīcas iela 19/23
Saimniecības pārzinis Aivars Freibergs 29462522 105.
Baznīcas iela 19/23
Galvenais speciālists Iveta Pavloviča 67105176 110.
Baznīcas iela 19/23

FINANŠU PLĀNOŠANAS UN UZSKAITES NODAĻA

Nodaļas vadītājs Dace Slapiņa 67012159 112.   Baznīcas iela 19/23
Nodaļas vadītāja vietniece Silvija Markāne   106.   Baznīcas iela 19/23
Ekonomists Gunta Jasote   106.   Baznīcas iela 19/23
Kasieris Rita Zunda   106.   Baznīcas iela 19/23