RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS

Rīga, Baznīcas iela 19/23, LV - 1010, Reģ. Nr. 90009202794,
tālrunis 67105048, fakss 67105053, e-pasts:mailto:soc@riga.lv

Darba laiks:
Pirmdienās no 8:30 līdz 18:00;
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00;
Piektdienās no 8:30 līdz 16:00

RSD NOLIKUMS

RSD struktūrshēma

LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTA BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS 80005055

RSD INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS 67105048

AmatsPersonaTālrunisKab.Pieņemšanas laiksAdrese
DIENESTA VADĪTĀJS Ervins Alksnis
103. Pirmdiena
14:00-18:00
(pēc iepr. pieraksta pa tālruni 67105185)
Baznīcas iela 19/23
Informators Ona Kosareva 67105048 foajē    

SOCIĀLĀ DARBA NODAĻA

Nodaļas vadītājs - dienesta vadītāja vietnieks Inta Slaidiņa 67037162 114.   Baznīcas iela 19/23
Nodaļas vadītāja vietnieks Marina Fiļipova 67105215 120.   Baznīcas iela 19/23

Vecākais sociālais darbinieks (DC un DAC pakalpojumu pārraudzības jomā)

Inese Rama 67105055 120.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks Līga Taurene 67105047 120.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks (Sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem pārraudzības jomā) Inga Ivanova 67105139 120.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks Leonīds Sisojevs 67105050 113.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks (soc pakalpoj. institūcijās administrēšanas jomā) Kaija Dārziņa 67181276 113.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais sociālais darbinieks (soc. pakalpojumu dzīvesvietā pārraudzības jomā) Una Lapskalna 67181148 113.   Baznīcas ielā 19/23

Vecākais sociālais darbinieks (soc. pakalpoj. institūcijās; transporta pakalpojumi administrēšanas jomā)

Larisa Vecvagare 67105880 113.   Baznīcas ielā 19/23
Sociālais darbinieks Inguna Ziemane 67012987 1.
pēc iepr. pier.
Baznīcas iela 19/23
Sociālais darbinieks Maija Vančenko 67012981 1.
pēc iepr. pier.
Baznīcas iela 19/23
Sociālais darbinieks Edīte Krevica 67012998 3.
pēc iepr. pier.
Baznīcas iela 19/23
Galvenais speciālsits Baiba Svilāne 67181063 214.
Pirmdiena 9:00-12:00;
13:00-18:00 Otrdiena
9:00-12:00;
13:00-16:00
Trešdiena
9:00-12:00 Ceturtdiena
9:00-12:00;
13:00-16:00
Vidrižu iela 3
Galvenais speciālists Ieva Brikmane Buklovska 67181064 Vidrižu iela 3

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītāja Iveta Zilgalve 67181861 118.   Baznīcas iela 19/23
Nodaļas vadītāja vietnieks Velga Brūvere 67181855 119.   Baznīcas iela 19/23
Sociālās palīdzības galvenais speciālists (Darbinieku apmācības un darbspējīgo klientu atskaites sagatavošanas jomā) Ginta Ķīšeniece 67181922
12.  

Baznīcas iela 19/23

Sociālās palīdzības galvenais speciālists (administratīvo aktu sagatavošanas un Teritoriālo centru darba pārraudzības joma) Sintija Spila 67181886 119.   Baznīcas iela 19/23
Sociālās palīdzības galvenais speciālists (administratīvo aktu sagatavošanas un Teritoriālo centru darba pārraudzības joma) Rita Gulbe 67012352 119.   Baznīcas iela 19/23
Sociālais darbinieks (jaundzimušo aprūpei un aizgādņiem) Iveta Latve 67105045 110.
Pirmdiena 10:00-12:30
13:00-18:00 Otrdiena
9:30-12:30
13:00-15:00
Ceturdiena
9:00-12:30;
13:00-16:00
Baznīcas iela 19/23

Sociālais darbinieks (aizbildņiem, audžuģimenēm un pirmsadopcijas aprūpē esošajiem bērniem)

Anita Bogatjko 67105044 110. Baznīcas iela 19/23
Sociālās palīdzības galvenais speciālists ( Teritoriālo centru informatoru darbības sociālās palīdzības joma, Sociālās komisijas, sanāksmju norises lietvedības un datu uzskaites pārraudzības joma) Inga Rudze 67181146 119.   Baznīcas iela 19/23
Sociālās palīdzības galvenais speciālists (administratīvo aktu sagatavošanas un Teritoriālo centru darba pārraudzības joma)
Linda Vasiļjeva 67181856 119.   Baznīcas iela 19/23
Datu bāzes analītiķis Irēna Pomeranceva 67012259 205.   E. Smiļģa iela 46
Datu bāzes analītiķis Andis Suhanovskis 67105697 316.   Baldones iela 2
Datu bāzes analītiķis Arvīds Grīnfelds 67182366 207.   Avotu iela 31 k 2
Datu bāzes analītiķis Juris Jostsons 67026682 301.   Hanzas iela 7
Datu bāzes analītiķis Gunta Garosa 67037948 304.   Vidrižu iela 3

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Administratīvās nodaļas vadītāja- dienesta vadītāja vietniece
Guna Eglīte 67012370 115.   Baznīcas iela 19/23

Juriskonsults
(saistību tiesību jomā un klientu pieņemšanas jomā)

Velta Švēde 67105206 117. Pirmdiena
14:00-18:00
Ceturtdiena
9:00-14:00 (pēc iepr. pieraksta)
Baznīcas iela 19/23

Juriskonsults
(administratīvā procesa un darbinieku konsultēšanas jomā)

Kaspars Bahmanis
67037426 116.   Baznīcas iela 19/23

Juriskonsults (ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas nodrošināšanas jomā)

Oksana Dauvarte
67037097 116.   Baznīcas ielā 19/23

Lietvedības sektors

Lietvedības sektora vadītājs - dienesta vadītāja palīgs

67105080 102.   Baznīcas iela 19/23
Lietvedis -arhivārs Santa Buša 67105555 102.   Baznīcas iela 19/23
Lietvedis -arhivārs Biruta Tavkina
67012384

  Baldones iela 2
Lietvedis -arhivārs Lilija Sita
67848827 601   E. Smiļģa iela 46
Lietvedis -arhivārs Dace Rozenbauma 67012201 301.   Vidrižu iela 3
Sekretārs-lietvedis Zinaīda Lemeševska 67012254 601.   E.Smiļģa iela 46
Sekretārs-lietvedis Daiga Ondzule 67037671 25.   Avotu iela 31
Sekretārs-lietvedis Vinārija Dzelme 67012105 301.   Vidrižu iela 3

Personāla un kvalitātes vadības sektors

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece - Personāla un kvalitātes vadības sektora vadītājs Ieva Ranka 67105128 101.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais personāla inspektors Una Vingre 67037958 101.   Baznīcas iela 19/23
Vecākais personāla inspektors Inga Bērziņa 67105695 101.   Baznīcas iela 19/23
Kvalitātes vadības sistēmas speciālists Jānis Sviklāns 67105531 5.
Baznīcas iela 19/23
Darba aizsardzības un drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis Ilona Vaivode 67105500 111.
Baznīcas iela 19/23
Referente Anna Sakne 67037072 5.
Baznīcas iela 19/23

Saimniecības sektors

Saimniecības sektora vadītājs Inta Spale 67105696 105.
Baznīcas iela 19/23
Saimniecības vadītājs Silvija Neinberga 67037320 105.
Baznīcas iela 19/23
Saimniecības pārzinis Aivars Freibergs 29462522 105.
Baznīcas iela 19/23
Galvenais speciālists Iveta Pavloviča 67105176 110.
Baznīcas iela 19/23

FINANŠU PLĀNOŠANAS UN UZSKAITES NODAĻA

Nodaļas vadītājs Dace Slapiņa 67012159 112.   Baznīcas iela 19/23
Nodaļas vadītāja vietniece Silvija Markāne   106.   Baznīcas iela 19/23
Ekonomists Gunta Jasote   106.   Baznīcas iela 19/23
Kasieris Rita Zunda   106.   Baznīcas iela 19/23